Digitalna preobrazba = podnebno ukrepanje: 8 idej za pospešitev dvojne tranzicije

Digitalna preobrazba = podnebno ukrepanje: 8 idej za pospešitev dvojne tranzicije

Evropa mora v prihodnje okrepiti svoja prizadevanja za trajnostno digitalizacijo – na primer povečati povezljivost, olajšati dostop do podatkov in povečati financiranje raziskav in razvoja. 

Evropska podjetja, ki pospešujejo digitalni in zeleni prehod, lahko z digitalizacijo prihranijo do 20% potencialnih emisij ogljika in se hitreje izvijejo iz kriz.

DIGITALEUROPE se že leta zavzema, da Evropa pospeši digitalno preobrazbo svojih energetsko najbolj intenzivnih sektorjev. Trajnostna digitalizacija je tako eden od ključnih elementov njihovega delovanja. Tako imenovana „dvojna tranzicija“ - digitalna in zelena, mora ostati ena od prioritet Evrope in celotnega sveta.
Dvojna tranzicija bo oblikovala Evropo in njeno prihodnost, zato skuša DIGITALEUROPE v svoji publikaciji "Digital action = Climate action" ozavestiti javnost o kritični vlogi digitalnih tehnologij pri zelenem prehodu, pri čemer se osredotoča zlasti na obravnavanje podnebnih ukrepov.
Več tukaj >>

0
Feed