O konfereci GoDigital

O konferenci GoDigital

Konferenco GoDigital od leta 2018 organizirata Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in SRIP IKT Horizontalna mreža v sodelovanju z Ministrstvom RS za gospodarstvo, turizem in šport.

Združenje za informatiko in telekomunikacije

O organizatorjih

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT)
Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Najpomembnejša naloga združenja je povečanje vlaganj v IKT tehnologije v gospodarstvu in javni upravi ter izboljšati pogoje poslovanja podjetjem iz IKT sektorja. Prizadevamo si za povezovanje države in IKT podjetij ter sodelovanje pri trženju in uvajanju teh rešitev tudi v tujini.

V združenju delujemo v skladu z interesi IKT podjetij člani združenja in soustvarjamo poslovno okolje (ekosistem), ki podjetjem končnim uporabnikom pomaga izkoriščati IKT tehnologije in rešitve na najbolj učinkovit način. Zato enega izmed večjih projektov predstavlja IKT horizontalna mreža v okviru SRIP pametna mesta in skupnosti.

IKT horizontalna mreža
Za člane pripravljamo informacije o trgih, organiziramo tematsko usmerjene IKT konference ter druge dogodke s ciljem povezovanja in vzpostavljanja poslovnih kontaktov z uporabniki v podjetjih in javni upravi. S poglabljanjem partnerskih odnosov z državnimi institucijami in lobiranjem v Sloveniji in EU, si prizadevamo za čim bolj ugodno poslovno okolje v IKT industriji. Sodelujemo pri sprejemanju panožnih specifičnih zakonov in direktiv, posebna pozornost pa je namenjena internacionalizaciji v obliki organizacije poslovnih delegacij in skupinskih sejemskih nastopov.Kontakti

Združenje za informatiko in telekomunikacije

Igor Zorko, predsednik ZIT
e-naslov: igor.zorko@zzi.si

Nenad Šutanovac, direktor ZIT
e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si

Andreja Lampe, direktorica projektov
IKT-horizontalne mreže
e-naslov: andreja.lampe@gzs.si

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR,
e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Flavio Fuart, samostojni svetovalec, vodja projektov
e-naslov: flavio.fuart@gzs.si

Ines Vlahović, samostojna svetovalka, vodja projektov
e-naslov: ines.vlahovic@gzs.si

Mateja Pucihar Baebler, svetovalka
e-naslov: mateja.baebler@gzs.si

Tomaž Čebela, svetovalec
e-naslov: tomaz.cebela@gzs.si

Katja Novak, vodja pisarne
e-naslov: katja.novak@gzs.si

Za več informacij o dogodkih, ki jih organiziramo izpolnite kontakni obrazec.

Kontaktni obrazec