Predavatelji 2021

David Groombridge

Vice President Analyst, Gartner


David Groombridge is a Vice President Analyst within the Sourcing, Procurement and Vendor Management team in Gartner Research. Mr. Groombridge undertakes analysis on all phases of the IT sourcing cycle, with a particular focus on best practices in the sourcing of managed workplace services, hybrid infrastructure services and hosting of SAP systems. He provides guidance for clients on vendor selection, contract pricing, structure and terms, and commercial negotiations.
Mr. Groombridge has over 20 years of experience in the IT industry. Prior to joining Gartner, he reported to the CIO of Eversheds, a global law firm. In this role, he managed a number of strategic vendor relationships, led the successful negotiation of the firm's largest outsourcing deal, and managed the implementation of multiple data center outsourcing, BPO and SaaS initiatives, and also won the firmwide innovation award in 2011. Prior to his time at Eversheds, he held a range of IT program and product manager roles, spanning the insurance, financial services and enterprise
software industries.

Cecilia Bonefeld-Dahl

Director General of Digital Europe


Cecilia Bonefeld-Dahl is Director-General of DIGITALEUROPE, the leading digital technology industry association representing over 35,000 digital companies in Europe.


She is a member of the Stakeholder Cybersecurity Certification Group of ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and of NATO’s high-level Advisory Group for Emerging and Disruptive Technologies, as well as a board member of the European Commission’s Digital Skills and Jobs Coalition and the European Parliament-led European Internet Forum.


Formerly, Cecilia Bonefeld-Dahl was a member of the European Commission’s High Level Expert Group on Artificial Intelligence, and of the High-level Strategy Group on Industrial Technologies in charge of identifying Key Enabling Technologies.


She was an Executive Board Member of the Royal Danish Export Council and Chair of the Export Grant Committee under the Danish Foreign Ministry. She also served as Executive Board member in DIGITALEUROPE, and as a member of the association’s high level Digital Advisory Council.


Cecilia Bonefeld-Dahl has more than 25 years of experience in the ICT industry. She previously held international positions at IBM and Oracle as well as with SMEs, building businesses across Europe and China and founding the cloud provider GlobeIT. She has deep insights into the digitalisation of business and society and the data-driven economy, and is regularly invited to deliver keynote speeches on these issues at high-level events across the world.

Marko Derča

Partner & Managing Director Kearney SEE region


Marko Derča je partner v družbi Kearney, odgovoren za Kearney v JVE ter vodja ekipe za digitalno transformacijo in analitiko v vzhodni Evropi. V Kearney-u je v svoji več kot 10-letni svetovalni karieri vodil projekte na različnih strateških temah s fokusom na digitalni transformaciji, prestrukturiranju in združevanju podjetij.

18. 11. 2021

Keynote: How and why to stay a digital champion

POPOLDANSKI DEL, Primeri dobrih praks

Božidara Cvetković

Vodja oddelka za podatkovno analitiko in UI, BE-terna


Božidara Cvetković je strokovnjakinja za umetno inteligenco z 8 letnimi izkušnjami pri Inštitutu Jožef Stefan. Je članica BI-terninega »BI Data« znanstvenega tima in BI-terninega centra za odličnost.

Njene raziskave so osredotočene na personalizacijo in prilagajanje z uporabo tehnik strojnega učenja. Prav tako deluje na področju modeliranja človeškega vedenja z uporabo podatkov, ki predstavljajo fizične in digitalne odtise osebe (predvsem internet stvari). Je tudi izkušena razvijalka programske opreme.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Optimizacija z UI – od surovin do prodajnih polic

Rok Koren

Svetovalec s področja digitalizacije v Adriatic regiji, Siemens d.o.o.


Rok Koren je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani na področju avtomatizacije, točneje robotike, ter nadaljeval izobraževanje na področju managementa. Večino svoje poslovne kariere je v stiku s procesno in diskretno industrijo, doma in v tujini ter je odgovoren za marketing in prodajo. V zadnjih nekaj letih je v Siemensu svoje aktivnosti razširil na področje digitalizacije in industrije 4.0 v Adriatik regiji.


Mag. Rok Koren ima več kot 20 letne izkušnje v domači in tuji industriji na področjih avtomatizacije, robotizacije, procesov v diskretni in procesni ind., digitalizacije in Ind 4.0. ter managementa. Sodeluje v mednarodnih podjetjih pri pripravi digitalnih strategij in vpeljavi strateških projektov.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti potrebujemo učinkovito digitalno strategijo

Matjaž Vrbek

Vodja investicijskih dejavnosti, Štore steel d.o.o.


Matjaž Vrbek opis...

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: *

Marko Kebe

Svetovalec v prodaji, SETCCE d.o.o.


Marko Kebe iz podjetja SETCCE se kot specializiran svetovalec v prodaji srečuje z uvajanjem e-podpisnih tehnologij v najzahtevnejših industrijah doma in v tujini. Slednje zahteva celovito poznavanje kompleksnih poslovnih procesov ter zakonskih predpisov na področju storitev zaupanja. V sklopu sodelovanja s priznanimi multinacionalnimi podjetji, kot so Generali, Allianz ter BMW, je pridobil bogate izkušnje na področju analize poslovnih potreb ter zahtev vezanih na digitalno upravljanje s poslovnimi transakcijami. V slovenskem prostoru je sodeloval pri odmevnih projektih, kot je uvedba e-podpisne tehnologije v poslovalnicah Pošte Slovenije, ter pomembno prispeval k pretočnosti ter razbremenitvi delovnih procesov pri številnih velikih, srednje velikih ter malih podjetjih. Posebno pozornost posveča prepoznavanju trendov na področju tehnologij digitalnega on-boardinga, kar napredni poslovni uporabniki od ponudnikov tovrstnih storitev tudi pričakujejo.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Prožnost v razvoju in poslovni preobrazbi

Klemen Šalamon

Direktor razvoja tehnoloških rešitev in priprave podatkov, Generali d.d.


Klemen Šalamon, univ. dipl. ekon. - direktor razvoja tehnoloških rešitev in priprave podatkov v Generali d. d. - habilitiran asistent in predavatelj na EF UL že več kot 18 let.

Klemen Šalamon je kot direktor razvoja tehnoloških rešitev in priprave podatkov odgovoren za strateški razvoj v zavarovalnici Generali d. d., izboljševanje procesov družbe, uvajanje novih sistemskih rešitev, aktivno povezovanje in usklajevanje vseh področij razvoja produktov ter informacijske tehnologije. Poleg tega spremlja razvojne trende in skrbi za stalno izpopolnjevanje znanja o obstoječih in novih produktih družbe. Pri svojem timu je usmerjen v doseganje ciljev in ustvarjanje delovnega okolja, ki to omogoča. Ni pomembno le to, da se cilji dosežejo, vendar tudi vzdušje in zavzetost zaposlenih. Poleg kakovostne izvedbe, stroškovne učinkovitosti in dogovorjenih rokov izvedbe je pomemben odličen odnos z ljudmi, tako izvajalci kot naročniki in kupci.


Njegovo delo na Generali d.d. je od januarja 2007 obsegalo več različnih aktivnosti od vodenja večjih projektov s področja informacijske in zavarovalne tehnologije ter njihove izvedbe do aktivnosti v prodajnem sektorju na področju direktne oz. spletne prodaje ter storitev. Kot vodja projektov je odgovoren za kakovostno izvedbo, stroškovno učinkovitost in dogovorjene roke izvedbe. V letu 2011 je v zavarovalnici vodil projekt lastnoročnega elektronskega podpisa in elektronskega arhiva na področju sklepanja zavarovanj. Dolga leta je načrtoval, izvajal, implementiral in uvajal oz. vzdrževal zavarovalno tehnične aplikacije. Poleg tega se neprestano ukvarja s procesi in tehničnimi rešitvami, po drugi strani pa sodeluje v trženjskih aktivnostih zavarovalnice. Pred tem je v podjetju Trimo d.d. v vlogi prodajnega področnega managerja razvijal mednarodno tržno mrežo na področju Francije in Albanije. Od leta 2003 na Ekonomski fakulteti izvaja pedagoško in tutorsko delo, s čimer aktivno povezuje teorijo s prakso. Študij nadaljuje na Fakulteti za organizacijske vede kot doktorski kandidat na programu »Organizacija in management informacijskih sistemov«.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Prožnost v razvoju in poslovni preobrazbi

Gregor Papa

Izredni profesor, Institut »Jožef Stefan«


Gregor Papa je vodja Odseka za računalniške sisteme na Institutu »Jožef Stefan« in izredni profesor na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Njegova ožja raziskovalna področja obsegajo metahevristične optimizacijske algoritme, samodejno nastavljanje algoritmov ter strojno pospeševanje kompleksnih algoritmov. Njegova dela so objavljena v mnogih mednarodnih revijah in predstavljena na mednarodnih znanstvenih konferencah. Vodil in izvajal je več nacionalnih in evropskih projektov. Aktivno je vpet tudi v izvajanje aktivnosti pod okriljem SRIP Pametna mesta in skupnosti.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Napovedovanje trajanja proizvodne individualiziranih orodij s strojnim učenjem

Jure Jeraj

Big Data Specialist and Head of Data Engineering Team, Result, d.o.o.


Strokovnjak s 15-letnimi izkušnjami pri delu s podatki (vsebinsko in tehnično). Strokovnjak za masovne podatke in arhitekt podatkovnih platform. Arhitekt pri projektu Data Shop na Sixt in arhitekt pri projektu Skrinja na MJU.
Predavatelj na DSI2021 na temo masovnih podatkov: https://dsi2021.dsi-konferenca.si/stran/program
Predstavitev področja Governance pri platformah za masovne podatke na GAIA-X - Dataspace Business committee - Mobility vertical ecosystem session.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Učinkovita raba podatkov za podatkovno gnano poslovanje

Uroš Bajec

Head of Smart Energy, Endava


Uroš Bajec je diplomiral iz prava vendar ga je karierna pot nato zanesla v povsem druge vode. Zadnjih nekaj let vodi področje Smart Eneregy, ki se v Endavi ukvarja z IT rešitvami s področja energetike s poudarkom na rešitvah strojnega učenja in umetne inteligence. Verjame, da je za uspešno izvedbo projekta potrebno imeti vrhunsko ekipo, odlično planiranje in upravljanje z riziki, predvsem pa jasno in konstruktivno komunikacijo med vsemi deležniki projekta.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: UI za napovedovanje proizvodnih špic in shranjevanje energije

Staš Kalan

Vodja projektov, Telekom Slovenije, d.d.


Staš Kalan je inženir računalništva in diplomirani ekonomist, ki že 25 let dela na različnih področjih IKT-komunikacij, digitalizacije, sistemskih rešitev ter IoT. Pred 5 leti se je pridružil ekipi Poslovnega trga v Telekomu Slovenije, kjer kot vodja projektov deluje na področju IoT ter rešitev za medsebojno povezanost naprav in sistemov. Specializiran je za področje pametnega prometa in ostalih rešitev za Pametna mesta.

18. 11. 2021

Primeri dobrih praks: Pametno parkirišče - Sistem nadzora mirujočega prometa na primeru občine Tržič

prof. dr Matej Tušak

športni psiholog


Matej Tušak je zaposlen na Fakulteti za šport, kjer poučuje občo psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji in v tujini. Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih športnikov. Teoretska znanja združuje s praktičnimi izkušnjami in širi v preko 450-tih člankih, knjigah in drugih publikacijah. V zadnjih letih je bil odgovorni nosilec preko 20 raziskovalnih projektov. Kljub temu, da je vrhunski šport in psihična priprava ter motiviranje športnikov glavna tema njegovega strokovnega in raziskovalnega dela, pa se vedno bolj posveča tudi problemom dela z ljudmi na vseh področjih dela in življenja. 


V zadnjem času dela kot predavatelj in svetovalec v mnogih domačih in tujih podjetjih, svetuje upravam in managerjem podjetij, je član mednarodnega teama za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje pri sanaciji slovenskih bolnišnic, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje šport, zdravje in psihologijo, izvaja selekcijo, coachinge in druge oblike psihoterapije in svetovanja za vodilne kadre. Razvija pa tudi različne aplikativne storitve za posameznike in podjetja s področja aplikativne psihologije, npr. mobilna aplikacija Stres, pa postopki za merjenje organizacijske kulture v podjetjih idr.