Program konference GoDigital 2021

Konferenca GoDigital je največja neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije v Sloveniji. Potekala bo digitalno, 18. novembra 2021. Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake. Letos je umeščena tudi v program predsedovanja svetu EU.

Osrednja tema letošnje konference GoDigital – Just do IT bo vpliv digitalizacije na produktivnost in konkurenčnost. Osredotočili se bomo na vprašanje “zakaj” je digitalizacija tako pomembna za podjetja, organizacije ter kakšne poslovne učinke prinaša.

Aktualen program prinaša izbrane sodobne teme s področja digitalizacije, ki so pomembne tako za gospodarstvo kot tudi javni sektor in nagovarja tudi prednostne naloge evropske Komisije; Evropa, pripravljena na digitalno dobo, Evropski zeleni dogovor in Gospodarstvo za ljudi. Med njimi so trendi na področju digitalne preobrazbe / Industrije 4.0, umetne inteligence, digitalnih spretnosti in znanj, evropske strategije za podatke.
Osrednja tema letošnje konference bo produktivnost in konkurenčnost in ravno digitalizacija je tista, ki nudi nove poslovne priložnosti podjetjem, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, učinkovitejše poslovanje, večjo produktivnost, nove prihodke na osnovi digitalnih produktov in poslovnih modelov.

Pogovarjali se bomo tudi o načrtu za okrevanje in odpornost, evropskem digitalnem desetletju & digitalnem kompasu, pravičnem in konkurenčnem digitalnem gospodarstvu, novem Digital Europe programu, skratka o priložnostih, ki jih ima EU in Slovenija v naslednjih letih. Skozi primere dobrih praks pa bomo pokazali, da digitalni projekti resnično učinkujejo in prinašajo ključne konkurenčne prednosti.

Na konferenci , ki bo letos potekala online, pričakujemo preko 700 udeležencev, zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende, primere iz praks in še mnogo zanimivih tem.


Za vse udeležence smo pripravili tudi spletno B2B srečanje, kot priložnost za mreženje in pridobivanje novih poslovnih kontaktov.

Kotizacija (online)

Udeležba je BREZPLAČNA!

GoDigital 2021 PRIJAVA

Program GoDigital 2021

DOPOLDANSKI DEL (v angleškem jeziku)

09:30 - 9:35

Otvoritev konference

09:35 - 9:50

Uvodni nagovori

mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
Mark Boris Andrijanič, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Igor Zorko, Predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije in
Nenad Šutanovac, Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS

9:50 - 10:20

Keynote: Top technology Trends for 2022 and its business impact
David Groombridge, Vice President Analyst, Gartner

10:20 - 11:30

Keynote: Making the most of Europe’s Digital Decade

Cecilia Bonefeld-Dahl, Director General of Digital Europe

Round table: Can Europe gain momentum in digital decade

Peter Geršak, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Ray Pinto, Director for Digital Transformation, DIGITALEUROPE


Eva Ivančič, Public Policy Manager CEE, Facebook
Igor Zorko, Podpredsenik UO Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
Zoran Stančič, Hors Classe Adviser, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology European Commission

Moderator: Jaka Repanšek, Strateška skupina za digitalno regulativo, Slovenska digitalna koalicija

11:30 - 11:45

Odmor

11:45 - 12:00

Keynote: How and why to stay a digital champion

Marko Derča, Partner & Managing Director Kearney SEE region

12:00 - 13:00

Round table: Digitalisation to boost productivity and competitiveness – but not only that

Okroglo mizo organiziramo skupaj z Združenjem Manager in Slovensko nemško gospodarsko zbornico.

mag. Gregor Umek, Vodja sektorja za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT

Nenad Šutanovac, Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS


Josephin Galla, Managing Director of SAP Southeast Europe and Ukraine

dr. Peter Wostner, Raziskovalec, Urad za makroekonomske analize in razvoj

Franc Bračun, Chief Data Officer NLB d.d.

Katja Mohar Bastar, Direktorica DIH Slovenije

Bojan Kos, Chief information officer/CIO, MSIN d.o.o

Okroglo mizo bo moderiral: Igor E. Bergant, slovenski televizijski novinar.

13:00 - 14:00

Kosilo

POPOLDANSKI DEL (v slovenskem jeziku)

14:00-15:30

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti potrebujemo učinkovito digitalno strategijo

Rok Koren, Svetovalec s področja digitalizacije v Adriatic regiji Siemens d.o.o. in Matjaž Vrbek, Vodja investicijskih dejavnosti Štore Steel d.o.o.

Prožnost v razvoju in poslovni preobrazbi

Marko Kebe, Svetovalec v prodaji, SETCCE d.o.o. in Klemen Šalamon, Direktor razvoja tehnoloških rešitev in priprave podatkov, Generali d.d.

Umetna inteligenca za napovedovanje proizvodnih špic in shranjevanje energije

Uroš Bajec, Vodja področja Pametna energija, Endava d.o.o.

Učinkovita raba podatkov za podatkovno gnano poslovanje

Jure Jeraj, Vodja programa podatkovni inženiring, Specialist za velike podatke, Result, d.o.o.

Napovedovanje trajanja proizvodnje individualiziranih orodij s strojnim učenjem

Gregor Papa, Izredni profesor, Institut Jožef Stefan in Matjaž Zupančič, Plamtex INT, d.o.o.

Optimizacija poslovanja z umetno inteligenco – od surovin do prodajnih polic

Božidara Cvetković, Vodja oddelka za podatkovno analitiko in UI, BE-terna d.o.o.

Pametno parkirišče - Sistem nadzora mirujočega prometa na primeru občine Tržič

Staš Kalan, Vodja projektov, Telekom Slovenije, d. d. in Dominik Gruškovnjak, Občina Tržič

15:30-16:00

Keynote: Kako do olimpijskih medalj v gospodarstvu?

Matej Tušak, športni psiholog

16:00-17:00

Zaključek in B2B online srečanja

Keynote: Technology Trends for 2022 and its business impact

David Groombridge, Vice President Analyst, Gartner

Which technology trends will most impact your organization? Strategic technology trends have the potential to both create opportunity and drive significant disruption. Companies must examine the impact of these trends individually and collectively. Business models and operations must shift appropriately or organizations risk losing competitive advantage to those who do make the shift. These are the trends that IT cannot afford to ignore. Join this complimentary Gartner webinar to hear some of our most popular research and identify the strategic technology trends that will have the biggest impact on your organization over the next five years.
Discussion Topics:
• The technology trends that have the most potential to be disruptive
• Technology trends reaching critical tipping points or challenging conventional wisdom
• How you can leverage these trends to drive innovation and transformation

Keynote: Making the most of Europe’s Digital Decade

Cecilia Bonefeld-Dahl, Director General of Digital Europe

The presentation will provide an overview of the EU’s strategy and targets for the Digital Decade, as well as the scale of funding available under the Recovery and Resilience Facility and other EU programmes. What is the current state of play of European digital transformation? What are the main barriers and drivers that have the potential to make or break Europe’s Digital Decade?

Round table: Can Europe gain momentum in digital decade

The roundtable discussion will bring key local, EU and global view on key digital initatives. Is Europe on the right path to not »let a good crisis to go waste«. Will Digital compass with its ambitious goals, Recovery and Resillince Facility, Digital Europe programme and EU data initiatives bring stronger european digital single market to fight for a global lead. What about regulation and technology opportunities, based on data and Artificial inteligence ? How can Slovenia accelerate in this environment?

Okroglo mizo bo moderiral Jaka Repanšek, Strateška skupina za digitalno regulativo, Slovenska digitalna koalicija

Jaka Repanšek (univ.dipl.prav.,MBA) je sopredsedujoči komisije za digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji, vodja skupine za regulativo pri IAB Slovenija in predsednik Oglaševalskega razsodišča. V visoko tehnoloških, medijskih, oglaševalskih in internetnih podjetjih deluje že od leta 1996. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na skupnem programu Univerze v Cambridgeu in Pravne fakultete v Ljubljani ter zaključil podiplomski študij MBA v ZDA (CIMBA). Repanšek je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter visokošolski učitelj na Visoki šoli za poslovne vede in Visoki šoli za storitve. Pogosto predava na konferencah in seminarjih v Sloveniji in tujini.

Keynote: How and why to stay a digital champion

Marko Derča, Partner & Managing Director Kearney SEE region

Differences in the performance of exploiting the digital transformation between companies are growing, mainly due to the different speeds of the implementation of opportunities.
What are the main business benefits and opportunities and how to take advantage of your position, company culture and competencies to accelerate the digital transformation? We will talk about the latter with examples from the wider region.

Round table: Digitalisation to boost productivity and competitiveness – but not only that

Okroglo mizo organiziramo skupaj z Združenjem Manager in Slovensko nemško gospodarsko zbornico.

The discussion will be focused on key question – why digitalisation and digital transformation? Why companies need to speed up digital investments, grow digital skills, plan for digital profiles ? Covid crisis had raised awareness in companies on »digital« value. But where are we and what needs to be done. What can companies, from small to enterprises expect from different EU and local initaitives in the following years.
Is building a »data driven« company the best way ?

Okroglo mizo bo moderiral Igor E. Bergant, slovenski televizijski novinar

Igor E. Bergant je večkrat nagrajeni slovenski novinar. Eno izmed njegovih interesnih področij je tudi digitalizacija, posebej v novinarstvu in zbiranju informacij, pa tudi načini njihove uporabe. Razume jo kot priložnost - če je uporabljena smotrno ter v korist večjega razumevanja in vključenosti vseh - in prekletstvo, če digitalizacija utira pot novim vrstam zlorab. Leta 2020 je prejel nagrado Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno televizijsko osebnost v Sloveniji, ki temelji na raziskavi reprezentativnega vzorca prebivalstva (kar je, recimo, primer uporabe relevantnih podatkov).

Za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti potrebujemo učinkovito digitalno strategijo

Rok Koren, Svetovalec s področja digitalizacije v Adriatic regiji Siemens d.o.o. in Matjaž Vrbek, Vodja investicijskih dejavnosti Štore Steel d.o.o.

Digitalna strategija je pomemben člen vsakega podjetja, saj dopolnjuje poslovno strategijo in jo tudi izvaja. Če poslovna strategija določa t.i. poslovne cilje, jih digitalna strategija umesti v proizvodne procese, zato jo je potrebno pripraviti sistematično in individualno za vsako podjetje posebej. Med pripravo digitalne strategije se vprašamo, kateri koraki, kateri projekti, v kakšnem časovnem zaporedju in s kakšnimi prioritetami in predvsem zakaj nam prinesejo pozitiven učinek. Predstavili bomo glavne strateške projekte in cilje, ki jih naslavljajo, ter njihovo opredelitev v tehničnem (tehnična rešitev), komercialnem (ocenjena vrednost investicije) in finančnem smislu (ROI, NPS) (s poudarkom na enem ali dveh glavnih projektih) ter opredelili merila za uspešnost izvedbe le-teh. S pomočjo strategije opredeljeni projekti temeljijo na novih tehnologijah kot npr. AI, Mendix, prediktivnost…

Prožnost v razvoju in poslovni preobrazbi

Marko Kebe, Svetovalec v prodaji, SETCCE d.o.o. in Klemen Šalamon, Direktor razvoja tehnoloških rešitev in priprave podatkov, Generali d.d.

Podjetja se posvečajo različnim preobrazbam (digitalna, procesna, tehnološka, produktna, strateška, kontaktna), po večini pa obstoječi procesi temeljijo na starejših sistemih, ki pa ne omogočajo enostavnega razvoja želenih novih funkcionalnosti. Istočasno se kaže težava pri povezovanju sistemov med seboj. Za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu pa so nadgradnje nujno potrebne. Rešitve se kažejo v odprtokodnih sistemih ter integracijskih vmesnikih, ki v osnovi višajo kompleksnost, vendar rešujejo redne razvojne težave. Predvsem omogočajo brezstično pretočnost procesov med sistemi. Ključnega pomena je zajemanje vseh potrebnih podatkov in dokumentov v digitalni obliki že na samem vhodu oz. začetku procesa. S tem lahko zagotovimo pretočnost tudi v naprej. Dodatno to dviguje ugled v očeh strank in omogoča usmerjanje podjetja k vsebini ter potrebam strank. Na podlagi lastnih izkušenj je bolj smiselno zajemanje podatkov in digitalizacija na začetku samih procesov in ne na koncu. V praksi sledimo procesom, ki so čim bolj enostavni za stranke, v ozadju pa z diferenciacijo in segmentiranjem zagotovimo čim večjo personalizacijo, kar zahteva več napora pri razvoju ter vzdrževanju, hkrati pa zagotavlja več možnosti na poti k dobremu položaju na trgu. Izkušnje kažejo, da se procesi poenostavljajo, kompleksnost v ozadju pa narašča. S tem sledimo strategiji v Sloveniji in skupini, da je zavarovalnica Generali d. d. vseživljenjski partner svojim strankam. Močna usmerjenost k ljudem na vseh področjih je ključna usmeritev.

Umetna inteligenca za napovedovanje proizvodnih špic in shranjevanje energije

Uroš Bajec, Vodja področja Pametna energija, Endava d.o.o.

Elektriko je potrebno porabiti v trenutku, ko jo proizvedemo, zato je električna energija kot produkt v tem pogledu edinstvena, zagotavljati njeno neprekinjeno dobavo pa velik izziv. Poraba električne energije mora biti popolnoma usklajena z njeno proizvodnjo, ker le tako lahko zagotovimo stabilno in varno dobavo elektrike odjemalcem. V praksi seveda poraba elektrike ni enakomerna ampak čez dan krepko niha, velik delež odgovornosti za to pa nosijo veliki industrijski odjemalci, ki pogosto potrebujejo velik odjem elektrike v kratkih intervalih. To povzroča visoko variabilnost in negotovost na področju odjema električne energije, posledično pa distributerji elektrike takim strankam zaračunavajo pribitek za velik odjem v intervalih, ko je poraba elektrike zelo velika. Distributerji morajo za te interval kupovati elektriko na drugih trgih, kar njeno dobavo precej podraži. Hramba elektrike (npr. v baterijah) lahko stabilizira fluktuacije v porabi električne energije, tako da jo shrani ko je relativno poceni in sprosti, ko je dražja. Da pa bi ta sistem bil kar se da učinkovit, je potrebno vedeti, kako se bo cena elektrike gibala čez dan in kdaj bodo špice v njeni porabi. 


Naša stranka Stem je največji operater baterij za omrežno skladiščenje energije, po celem svetu upravljajo z več kot 900 sistemi s skupno kapaciteto več kot 250MWh za več kot 280 organizacij. Rešitev za napovedovanje teh špic je razvil Comtrade Digital Services skupaj s partnerji. Rešitev temelji na strojnem učenju in umetni inteligenci. Z uspešno izvedenim projektom, smo Stemovim strankam prihranili desetine milijonov. Analiza rezultatov je pokazala, da smo že v fazi razvoja koncepta pravilno napovedali 4 od 5 eno-urnih špic v obdobju enega leta, kar je izjemen uspeh. Naš prediktivni model bomo stalno dopolnjevali in optimizirali in poskusili naš rezultat še izboljšati, še zlasti, ker bo v prihodnje potrebno računati tudi s tem, da bodo vsi veliki potrošniki poskušali zmanjšati svojo potrošnjo v času napovedanih špic, s tem pa se bo vnesel še en faktor negotovosti v napoved in bo potrebno poleg vseh spremenljivk upoštevati še teorijo iger.

Učinkovita raba podatkov za podatkovno gnano poslovanje

Jure Jeraj, Vodja programa podatkovni inženiring, Specialist za velike podatke, Result, d.o.o.

V predavanju bomo predstavili konkretne načine vrednotenja masovnih podatkov skozi 5V dimenzij. Predstavili bomo pomen vrednotenja, saj ta vpliva na planiranje investicij in na potrebno tehnično arhitekturo. Tehnično se bomo dotaknili pomena podatkovnih platform, ki so največji tehnični strošek pri učinkoviti izrabi (masovnih) podatkov. Rezultat obojega bo primer premišljenega in učinkovitega podatkovno gnanega poslovanja. Predavanje bo mešanice visokonivojske tehnike na logičnem nivoju ter poslovnega pogleda na izrabo podatkov. Glavni predviden rezultat za poslušalca bo razumevanje kako načrtovati obseg podatkovnih platform, da bodo lahko čimbolj učinkovito izrabili podate za izboljšanje svoje konkurenčnosti.

Napovedovanje trajanja proizvodnje individualiziranih orodij s strojnim učenjem

Gregor Papa, Izredni profesor, Institut Jožef Stefan in Matjaž Zupančič, Plamtex INT, d.o.o.

Podjetje PLAMTEX INT proizvaja termoplastične elemente za avtomobilsko industrijo. Proizvajamo jih z visokotlačnim brizganjem, orodja za brizganje pa izdelujejo v lastni orodjarni. Orodja so zaradi specifičnosti izdelkov individualizirana, obseg izdelave pa je le nekaj kosov letno. Ključni korak planiranja je ocena trajanja operacij v izdelavi orodja, kot so rezkanje, potopna erozija itd. Sodobne digitalne rešitve za načrtovanje proizvodnje omogočajo tudi napovedovanje trajanja delovnih operacij, vendar te napovedi večinoma temeljijo na statistični obdelavi podatkov. Tako dobljeni rezultati so zanesljivi le, če je na voljo dovolj podatkov, zato ta pristop v maloserijski proizvodnji ni uporaben. V danem primeru smo zato kot alternativen pristop preizkusili napovedovanje trajanja operacij z metodami umetne inteligence. Osnovna ideja je, da se iz preteklih primerov izdelanih orodij, kljub njihovi različnosti, pridobi relevantne podatke. Te podatke se posploši in poveže s trajanji operacij, tako da bi omogočali napovedovanje trajanja operacij pri izdelavi novih orodij.

Optimizacija poslovanja z umetno inteligenco – od surovin do prodajnih polic

Božidara Cvetković, Vodja podatkovnih znanstvenikov, BE-terna d.o.o.

Pandemija COVID-19 je povzročila motnjo v oskrbovalni verigi, in kot posledica se trenutno vsi deležniki v oskrbovalni verigi soočajo z velikimi izzivi. Proizvajalci in distributerji se trudijo proizvesti ali dobaviti zadostno količino blaga, vendar jih pri tem omejujejo različni faktorji, kot so na primer pomanjkanje surovin na trgu, pomanjkanje delavcev, pomanjkanje prevoznikov, itd. Glede na to da težko vplivamo na globalno stanje oskrbovalno verige, je izjemno pomembno dati poudarek na optimizacijo lastnega procesa na področju proizvodnje, distribucije ter prodaje.
V predavanju si bomo pogledali kako nam lahko uporaba umetne inteligence pomaga pri optimizaciji zalog in samega procesa naročanja, tako v distribucijskem centru kot tudi v proizvodnji. Metode umetne inteligence uporabimo za napovedovanje potrebe izdelkov na trgu, in s tem zagotovimo pravočasno naročanje optimalne količine izdelkov, surovin ali blaga, da bomo lahko zagotovili polne police na prodajnih mestih, ali pa proizvedli izdelke glede na kapaciteto proizvodnje, katero dodatno optimiziramo na nivoju proizvodnih nalogov. Kako izgleda uporaba tega sistema v praksi in kakšen je vpliv na zaloge ter poslovanje, si bomo podrobno pogledali na primeru farmacevtskega distribucijskega centra.

Keynote: Pametno parkirišče - Sistem nadzora mirujočega prometa na primeru občine Tržič

Staš Kalan, Vodja projektov, Telekom Slovenije, d.d. in Dominik Gruškovnjak, Občina Tržič

Sodobne tehnološke rešitve, ki so namenjene razvoju pametnih mest in skupnosti, omogočajo enostavno upravljanje pametne infrastrukture, storitev in procesov za izboljšanje kakovosti bivanja. Z njimi lahko skupnosti podprejo zmanjšanje emisij, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje mirujočega prometa, parkirišč in pametno razsvetljavo ter dolgoročno prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Sistem pametnega parkiranja je ena izmed rešitev, ki jih Telekom Slovenije zagotavlja v okviru razvoja digitalizacije družbe in pametnih mest. Tehnična rešitev temelji na računalniškem vidu in omogoča spremljanje prostih parkirnih mest v realnem času ter analizo podatkov, s katero se lahko oblikuje ustrezne prometne strategije v mestih. Pri tem je zagotovljena visoka stopnja varnosti in zanesljivosti delovanja sistema v skladu s strogimi zahtevami varovanja osebnih podatkov.

V Občini Tržič je Telekom Slovenije vzpostavil sistem pametnega parkiranja, ki za bolj učinkovito upravljanje parkirnih mest voznike samodejno usmerja na prosta parkirna mesta. Na ta način vozniki prihranijo čas, hkrati se poveča pretočnost prometa, posledično pa zmanjša onesnaženost. Z uvedbo sistema pametnega parkiranja Občina Tržič sledi zavezam krajanom prijaznega okolja in trajnostnega razvoja na področju gospodarske, prostorske in družbene preobrazbe.

Keynote: Kako do olimpijskih medalj v gospodarstvu?

prof. dr Matej Tušak, športni psiholog

Skozi predavanja skuša predstaviti pot, ki jo naši športniki prehodijo od talenta do izbrušenega diamanta. Poskuša predstaviti, kaj vse potrebujejo za nastanek vrhunskega dosežka in kako je pot do uspeha v Sloveniji drugačna kot je to v velikih državah. Iz zgodb slovenskih nosilcev medalj se skupaj učimo, kaj je potrebno osvojiti na poti do medalje in kaj od tega potrebujejo tudi naša podjetja, da bi bila še uspešnejša. Kje smo drugačni od drugih in v čem iskati naše prednosti. Predavanje ponuja niz likov, v katerih se z lahkoto najdemo in se iz njih učimo, da bi bili tudi samo vzorniki drugim v podjetju.