Konferenca GoDigital 2023

Konferenca GoDigital 2023 je največja neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije v Sloveniji. Letos bo potekala 14. novembra 2023, na Brdu pri Kranju.


Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake. Rdeča nit konference GoDigital 2023 - Vaši podatki, vaša super moč! bo, kako izkoristiti moč podatkov in umetne inteligence za ustvarjanje poslovne vrednosti?

GoDigital 2023 PRIJAVA Več o dogodku GoDigital 2023

Program konference GoDigital 2022

Digitalni in zeleni prehod - Pot zmagovalcev!

Konferenca GoDigital – Just do IT je največja neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije v Sloveniji. Letos bo potekala 24. novembra 2022, na Brdu pri Kranju.
Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake. 

Osrednja tema letošnje konference GoDigital – Just do IT bodo priložnosti za podjetja ob dvojnem prehodu – digitalnem in zelenem.

Dvojni, ekološki in digitalni prehod, že vpliva na vse dele našega gospodarstva, družbe in industrije in predstavlja pomemben del trajnostnega poslovanja. Potrebne so nove tehnologije, ob tem pa tudi naložbe in inovacije. Ustvarjeni so novi izdelki, storitve, trgi in poslovni modeli. Ob tem prehodu nastajajo nove vrste delovnih mest, ki danes še ne obstajajo in za katera bodo potrebne spretnosti, ki jih še nimamo. Prišlo bo do premika z linearne proizvodnje na krožno gospodarstvo.

Uresničitev Evropskega zelenega dogovora je ključna naloga Evropske Unije, če želimo doseči podnebne cilje do leta 2030. Po drugi strani, pa je za uresničitev vizije evropskega digitalnega desetletja in povečanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva na svetovni ravni ključna digitalna preobrazba celotnega gospodarstva, ne samo digitalnega sektorja.

Digitalne tehnologije ponujajo zelene rešitve za vse gospodarske panoge, pomembno pa je tudi »ozeleniti« digitalni sektor skozi rešitve kot so podnebno nevtralni podatkovni centri in oblačne tehnologije.

Osredotočili se bomo na vprašanja: Kako bo dvojni prehod na digitalno in zeleno vplival na gospodarstvo? Kaj so priložnosti? Kako podjetja izpolnijo vse strožje okolijske zahteve, obenem pa povečajo konkurenčnost, digitalizirajo procese in pozitivno vplivajo na okolje? Kako naj držimo korak s silovito dinamiko sprememb? Kateri so konkretni koraki in izzivi k uresničitvi prehoda v digitalno in zeleno?

Aktualen program bo prinesel izbrane sodobne teme s področja digitalizacije, ki so pomembne tako za gospodarstvo kot tudi javni sektor. Pogovorili se bomo o problematiki dvojnega prehoda in trajnostnega poslovanja ter o vlogi digitalizacije pri tem. Od najboljših bomo slišali, kako digitalizacija podpira vključevanje v verigo vrednosti trajnostnega gospodarstva, kako podjetja povečajo konkurenčnost, obenem pa skrbijo za okolje in pridobijo nove stranke.

Predstavili bomo tudi zmagovalce razpisa za najboljši digitalni projekt leta in njihove projekte.

Na konferenci, ki je namenjena poslovnim in digitalnim odločevalcem, pričakujemo preko 400 udeležencev, tako z zasebnega kot javnega sektorja - tako s strani organizacij, ki so uporabniki informacijskih rešitev kot tudi predstavnikov IKT sektorja.

Program GoDigital 2022

Program GoDigital 2022, 24. 11. 2022, Brdo pri Kranju

08:15

Registracija

09:05 - 09:20

Uvodni nagovori

Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko

mag. Marko Koprivc, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Jernej Salecl, generalni direktor, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS

09:20 - 09:45

Keynote 1: Towards green & digital Future, Eckhard Störmer, Policy Analyst, Joint Research Centre, JRC *predavanje bo v angleškem jeziku 

09:45 - 10:05

Keynote 2: An ecosystem for the EU Green & Digital transition – time for action, Cecilia Bonefeld-Dahl, Director
General of Digital Europe *predavanje bo v angleškem jeziku

10:05 - 10:30

Keynote 3: Digital solutions: A necessity for a below 1.5°C world, Tanja Kuzman, Director PWC Serbia in Erato Panayiotou, Manager PWC Slovenia *predavanje bo v angleškem jeziku

10:30 - 11:00

Podelitev nagrade GoDigital - za najboljši digitalni projekt leta

11:00-11:20

Odmor

11:20-12:20

Okrogla miza: Zeleni in digitalni prehod kot del trajnostnega poslovanje – nuja ali priložnost?

V današnjem poslovnem svetu se hitro uveljavlja sprememba paradigme k trajnosti in trajnostnim poslovnim praksam. Okoljski, družbeni in ekonomski vidiki postajajo kritični elementi poslovnih strategij, aktivnosti in poročanja. Kakšno je stanje v podjetjih v Sloveniji, se tega zavedajo, vključujejo trajnostne vidike v svoje strategije in konkretne aktivnosti ? Potrebujemo za uspešen prehod nova znanja, nove kadrovske vloge, morda mlajše sodelavce, da sami poskrbijo za svojo prihodnost ? Kakšne učinke podjetja pričakujejo ? Kaj to pomeni za mala in srednja podjetja? Ali slovensko poslovno okolje spodbuja digitalni in zeleni prehod ? Kakšno vlogo ima pri tem digitalizacija in ali je ključna ? Nam lahko pomaga umetna inteligenca ? Ali nov digitalni poslovni model podjetja pomeni hkrati tudi trajnostni poslovni model ? Bo trenutna energetska kriza pospešila spremembe ? Na ta in druga vprašanja bomo odgovarjali na okrogli mizi konference GoDigital – Just do IT.

Igor Zorko, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

Jernej Salecl, generalni direktor, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Petra Wagner, članica UO Sekcije mladih pri Združenju Manager in pooblaščenka uprave Mladinske knjige
Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije
Bart Stegeman / slovenski orkestrator za krožno gospodarstvo in transformacijo vrednostnih verig v organizaciji EIT Climate-KIC

12:20-13:35

Odmor s kosilom

13:35-13:45

Dvojni prehod – katere kompetence bodo ključne in kako s strateškim pristopom do ključnih kompetenc, Tina Kastelic, Direktorica, strateška HR svetovalka in coach, Kompetenca d.o.o.

13:45-15:10

Primeri dobrih praks: Primere bodo predstavili 3 finalisti nagrade GoDigital - za najboljši digitalni projekt (vsak po 15 min) in 3 kandidati za posebna priznanja (vsak po 10 min).
Primer dobre prakse 1: Vpeljava celovitega poslovno-proizvodnega digitalnega ekosistema z interaktivnim 3D konfiguratorjem, Matija Klinkon, CEO, LED LUKS d.o.o.
Primer dobre prakse 2: eTTL - Elektronski temperaturno-terapevtski list za klinično obravnavo pacienta - uvedba v bolnišnici Topolšica, dr. med. Jurij Šorli, direktor Bolnišnice Topolšica in Vasja Rebec, CEO, SRC Infonet d.o.o.
Primer dobre prakse 3: Sprotno usmerjanje delavcev na montažni liniji s kombinacijo digitalnega dvojčka in umetne inteligence
Hugo Zupan, direktor Digiteh d.o.o. in Nejc Weiss, vodja službe tehnologije pri Adria Dom d.o.o.
Primer dobre prakse 4: Lokalna samooskrba 2021, Eva Štravs Podlogar, direktorica, , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Gaber Terseglav, direktor Optifarm d.o.o.
Primer dobre prakse 5: Postavitev ERP in integracij z zalednimi sistemi z uporabo računalništva v oblaku, Tamara Slapar, Pomočnica direktorja PITK pri ELES d.o.o.
Primer dobre prakse 6: Pametno polnjenje električnih vozil, Tajda Lepko, direktorica prodaje pri Mega M d.o.o.

15:10-15:30

Keynote 4:  Plan B: Primeri delujočih praks v spopadu s posledicami podnebne krize, Boštjan Videmšek, svobodni novinar in pisatelj

15:30

Zaključek z druženjem

Keynote 1: Towards green & digital Future

Eckhard Störmer, Policy Analyst, Joint Research Centre, JRC

Digitalne tehnologije lahko pospešijo in podprejo zeleni prehod. V okviru predavanja bodo predstavljene ključne zahteve za uspešen dvojni prehod. Govorili bomo o tem, kako nasloviti in premagati družbene, tehnološke, okoljske, gospodarske in politične ovire za uspešen in pravočasen dvojni prehod. Predstavljene vsebine izhajajo iz obsežne raziskave, ki jo je letos objavila Evropska komisija.

Eckhard Störmer ima več kot 12 let izkušenj pri raziskavah in svetovanju na različnih področjih, kot so načrtovanje raziskav, oblikovanje politik, korporativna strategija in inovacije. Ukvarja se s širokim izborom tem s poudarkom na prihodnosti javnih infrastruktur (energetika in voda) ter prihodnosti dela in spretnosti. Ima diplomo ekonomske in socialne geografije ter doktorat iz ekonomije in poslovne uprave na področju upravljanja inovacij iz LMU (München).

Keynote 2: An ecosystem for the EU Green & Digital transition – time for action

Cecilia Bonefeld-Dahl, Director General of Digital Europe

Predstavitev bo obravnavala dejstvo, da je digitalno ukrepanje hkrati tudi podnebno ukrepanje. Predstavila bo zamisli DIGITALEUROPE za pospešitev dvojnega prehoda, kot so spodbujanje sodelovanja s podatki, spodbujanje infrastrukture in povezljivosti, povečanje dostopa do financiranja raziskav in inovacij. Obravnavali bomo tudi vlogo »digitalnega« v vodilnem položaju Evrope pri zmanjševanju emisij in doseganju ciljev Pariškega sporazuma, pa tudi močno podporo EU dvojni tranziciji.

Cecilia Bonefeld-Dahl je generalna direktorica DIGITALEUROPE, vodilnega združenja digitalne tehnološke industrije, ki predstavlja več kot 35.000 digitalnih podjetij v Evropi.

Je članica Skupine za certificiranje kibernetske varnosti pri ENISI (agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost) in Natove svetovalna skupine za nastajajoče in prelomne tehnologije, kot tudi članica upravnega odbora koalicije Evropske komisije za digitalne spretnosti in delovna mesta ter Evropskega internetnega foruma, ki ga vodi Evropski parlament.
Prej je bila Cecilia Bonefeld-Dahl članica strokovne skupine Evropske komisije za umetno inteligenco in strateške skupine za industrijske tehnologije, ki je zadolžena za identifikacijo ključnih omogočitvenih tehmologij.
Bila je članica izvršilnega odbora Kraljevega danskega izvoznega sveta in predsednica Odbora za izvozna nepovratna sredstva v okviru danskega zunanjega ministrstva. Bila je tudi članica Izvršilnega odbora v DIGITALEUROPE in članica digitalnega svetovalnega sveta združenja.
Cecilia Bonefeld-Dahl ima več kot 25 let izkušenj v IKT industriji. Pred tem je bila na mednarodnih položajih v IBM in Oracle ter pri MSP, gradila je podjetja po Evropi in na Kitajskem ter ustanovila ponudnika oblaka GlobeIT. Ima globok vpogled v digitalizacijo poslovanja in družbe ter podatkovno gospodarstvo. Redno pa je tudi povabljena na dogodke na visoki ravni po vsem svetu.

 

Keynote 3: Digital solutions: A necessity for a below 1.5°C world

Tanja Kuzman, Director PWC Serbia in Erato Panayiotou, Manager PWC Sloveniia

Predstavitev bo ponudila pregled dvojnega prehoda v gospodarstvu kot sredstvo za olajšanje in prilagajanje podnebnim spremembam. Poudarek bo na nujnosti obravnavanja kratkoročnih in dolgoročnih tveganj ter vplivov podnebnih sprememb na podjetja in družbo na splošno. Digitalne rešitve so ključnega pomena pri olajšanju in prilagajanju podnebnim spremembam, zlasti če je cilj doseči podnebno nevtralnost in do konca tega stoletja omejiti globalno segrevanje na pod 1,5 °C. To bo poudarjeno s poslovnimi primeri dobrih praks.

Tanja Kuzman je digitalna, zagonska in korporativna direktorica inovacij in ima več kot 10 let poklicnih izkušenj. Tanja je specialistka na področju digitalne preobrazbe, ustvarjanja digitalnih rešitev, vladnih politik, digitalnih/tehnoloških storitev, zagonskih ekosistemov in inovacij. Te pobude vodi v devetih državah jugovzhodne Evrope. Trenutno se Tanja ukvarja z več projekti, ki so povezani z zelenim in krožnim gospodarstvom, pri katerih je najnovejši povezan s tehnično podporo razvoju vrednostnih verig zelenega in krožnega gospodarstva zahodnega Balkana. Vodila je projekt, ki ga je financirala Svetovna banka in ocenila finančno vrzel za zagonska gospodarstva v državah Zahodnega Balkana. Tanja ima tudi mesto docentke na FEFA fakulteti, kjer poučuje analizo trga in poslovne inovacije. Maja 2014 na St. Gallen Symposium of Leaders of Today and Leaders of Tomorrow, je bila razglašana za enega od 100 voditeljev jutrišnjega sveta.

Erato Panayiotou je managerka v ESG Consulting. Je okoljevarstvenica (CEnv SocEnv) in upraviteljica virov in odpadkov (CRWM MCIWM), s sedmimi leti izkušenj kot strokovnjakinja za trajnost v Združenem kraljestvu in Sloveniji. Ima magisterij znanosti (MSc) iz okoljskega inženirstva na Imperial College London in BSc Hons iz ekoloških in okoljskih znanosti z Univerze v Edinburghu. Erato ima poglobljeno strokovno znanje o uporabah krožnega gospodarstva in odpornosti sistemov pri obvladovanju podnebnih in okoljskih tveganj. Sodelovala je kot strokovnjakinja za krožno gospodarstvo in trajnostno ravnanje z odpadki na projektih javnega in zasebnega sektorja na Zahodnem Balkanu, v Združenem kraljestvu in drugih delih sveta, vključno z več strategijami za odpornost mest v Južni Ameriki, Evropi in Afriki. Erato ima izkušnje z oceno izvedljivosti tehnologije odstranjevanja toplogrednih plinov, kot so zajemanje ogljika, uporaba in shranjevanje ter sekrestracija ogljika.

Dvojni prehod – katere kompetence bodo ključne in kako s strateškim pristopom do ključnih kompetenc

Tina Kastelic, Direktorica, strateška HR svetovalka in coach, Kompetenca d.o.o.

Smo v času hitrih sprememb in negotovih časov. Kljub negotovosti pa v IKT panogi vemo, da je ključno pridobivanje in razvoj svojih kadrov, da bomo potrebam trga lahko sledili. Zato si bomo kratko pogledali:
• Kompetence prihodnosti povezane z dvojnim prehodom – kaj napovedujejo globalne raziskave in trendi,
• Kaj napovedi pomenijo za podjetja in kako se lahko te kompetence vključijo v naša podjetja,
• Pomen individualnega pristopa pri strateškem načrtovanju razvoja kompetenc,
• Pasti in izzivi na poti uvajanja novih kompetenc.

Tina Kastelic je direktorica podjetja Kompetenca d.o.o., strateška HR svetovalka in coachinga z več kot 15. letnimi izkušnjami s področja razvoja kadrov. Različnim podjetjem pomaga pri spremembi organizacijske kulture, uvajanju kompleksnih kadrovskih rešitev (kompetenčni modeli, mentorski sistemi, sistemi nasledstev in nagrajevanja, ipd.). Ima poglobljeno znanje z ocenjevanjem posameznikov in timov. Izvaja številne delavnice s poudarkom na kadrovskih, vodstvenih in socialnih tematikah.

Je kadrovski partner za področje SRIP MATPRO, SRIP Top, sodeluje tudi z IKT horizontalno mrežo. Prav tako je bila HR partner znotraj kompetenčnih centrov (KOC) na področju orodjarstva, v zadnjem KOC-u pa za področje IKT. V okviru GRS v sodelovanju z ZIT, je razvila tudi program in vodi šolo za kadrovike.

Svoje znanje se pridobila s študijem psihologije, poglobila z NLP-jem (neurolingvističnim programiranjem), zaključila Transakcijsko Analizo, medicinsko hipnozi in psihodramo. Zaključila je tudi Ganaral manager program na IEDC Bled in usposabljanje na področju merjenja učinkov projektov v HR (ROI).

Primer dobre prakse 1: Vpeljava celovitega poslovno-proizvodnega digitalnega ekosistema z interaktivnim 3D konfiguratorjem

Matija Klinkon, CEO, LED LUKS d.o.o.

Podjetje LED Luks je specializirano za razvoj, oblikovanje, proizvodnjo in prodajo LED svetil. Od leta 2013 smo razvili že več kot 20 družin svetil za pisarniške, arhitekturne, poslovne, javne in industrijske objekte, ki jih odlikujejo visoka kakovost, napreden dizajn, nizka poraba energije in dolga življenjska doba.
Hitra rast podjetja zahteva spremembo v organiziranju delovanja podjetja, saj obstoječi način je bil sprejemljiv za manjši obseg prometa in dosedanje število strank ter le delno sprejemljiv za nabor izdelkov, ki ima že preko 30 mio različnih kod samo za standardne različice. Zaradi hitre rasti in ker se podjetje želi diverzificirati z izdelki, ki so narejeni po meri glede na specifično željo stranke, je razvilo interaktivni 3D konfigurator, ki je nameščen na spletni strani in omogoča prijazno in enostavno uporabniško izkušnjo, hkrati pa omogoča pridobitev vseh potrebnih tehničnih in drugih dokumentov na kraju samem. S pomočjo konfiguratorja si stranka lahko oblikuje svetilko po meri na milimeter in obliko linije natančno. Konfigurator s pomočjo vhodnih informacij avtomatsko izdela 3D rizbe, tehnično dokumentacijo in specifikacije za proizvodnjo (eksplozijske rizbe vsakega segmenta svetilke, rizbe za izrez, obdelavo), ter kosovnico (BOM) v ERP sistemu.
Podjetje je nadalje razvilo tudi AR aplikacijo, ki je neposredno povezana s konfiguratorjem in omogoča pogled postavitve svetilk v realen ambient.
S tem podjetje vpeljuje celovit poslovni model in digitalno transformacijo vseh ključnih poslovnih funkcij, s katerimi poenostavljamo naročanje, pregled in proizvodnjo. Postavitev interaktivnega 3D konfiguratorja, nameščenega na spletni strani, omogoča prijazno in enostavno uporabniško izkušnjo, hkrati pa omogoča pridobitev vseh potrebnih tehničnih in drugih dokumentov na kraju samem.
Rezultat projekta je torej vzpostavljen celosten poslovno-proizvodni digitalni ekosistem na temelju Pametne tovarne, proizvodnje v smeri Industrije 4.0, izkušnje kupcev in zunanjih deležnikov ter digitalne optimizacije upravljanja delovnih in proizvodnih kapacitet podjetja (avtomatizacija, digitalna alokacija virov). Inovativnost se kaže v dovršenemu konfuiguratorju in AR aplikaciji, ki sta neposredno povezana s proizvodnim in nabavnim procesom ter avtomatsko proizvodno linijo.

Solastnik in direktor podjetja LED Luks, d.o.o. / Predsednik Slovenskega društva za razsvetljavo 2019 / mentor start-up podjetjem.
Strast do elektronike se je pri Matiji začela že v osnovni šoli in, kot pravi pregovor, prve ljubezni ne pozabiš nikoli. Oblikovanje in razvoj arhitekturne in tehnične razsvetljave je postalo pomemben del njegovega življenja in mu odprlo pot v svet poslovanja. Skupaj z italijanskim partnerjem se je podal na avanturo, ki je danes postala prava zgodba o uspehu.
Matija združuje podjetniško in elektrotehnično znanje, ki mu omogočata oblikovanje naprednih rešitev pri razvoju izdelkov in projektov. Odlikujejo ga vodstvene sposobnosti, sposobnost vzpostavljanja strateških partnerskih odnosov in motivacija zaposlenih pri zagotavljanju odličnosti in samoiniciativnosti.

Primer dobre prakse 2: eTTL - Elektronski temperaturno-terapevtski list za klinično obravnavo pacienta - uvedba v bolnišnici Topolšica

dr. med. Jurij Šorli, direktor Bolnišnice Topolšica in Vasja Rebec, CEO, SRC Infonet d.o.o.

Osrednji izziv bolnišnice je doseči dvig kakovosti zdravljenja ob zniževanju finančnih in organizacijskih stroškov, glavni razlog za uvedbo elektronskega temperaturno terapevtskega lista - eTTL v bolnišnico Topolšica pa po besedah direktorja dr. Šorlija varnost pacienta. V bolnika orientirano zdravljenje zahteva dinamične rešitve v podporo odločanju pri zdravljenju in eTTL je inteligentna rešitev, ki omogoča vpogled v vse pomembne podatke za zdravljenje pacienta ter vnos podatkov neposredno ob bolniku, v realnem času. Razvojni tim SRC Infonet in zdravstveni delavci bolnišnice so skupaj vodili proces uvedbe rešitve, ki danes ustvarja časovne in finančne prihranke na račun optimizacije delovnega procesa, učinkovitejšega pretoka podatkov in informacij med zdravstvenimi delavci in oddelki, upravljanja z zdravili ter optimalne poti zdravljenja bolnikov. Bistvena prednost je pregledna in zmanjšana poraba zdravil, natančno določeni urniki terapij, kar znižuje možnosti napak in popolnoma brezpapirno poslovanje. Možnost vnosa podatkov v trenutku, ko nastanejo, zvišuje kvaliteto zajetih podatkov; možnost vpogleda v podatke, ki se osvežujejo v realnem času ob pacientu, pa daje boljši vpogled v stanje pacienta in pelje h kvalitetnejšim odločitvam v procesu zdravljenja in zdravstvene nege.

Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine, je direktor Bolnišnice Topolšica. Specializiral je iz interne medicine, izpopolnjeval na področju rehabilitacije bolnikov s KOPB v Univerzitetni bolnišnici v Maastrichtu in pridruženem centru v Hornerheidu na Nizozemskem. Od decembra 2011 je zaposlen v Bolnišnici Topolšica, kot strokovni vodja, ter vodja enote za rehabilitacijo, od 2016 pa je tudi direktor bolnišnice. Je avtor več strokovnih in poljudnih člankov v domačih in tujih revijah s področja KOPB in astme, ter soavtor knjige Interna medicina. Sodeloval je v kliničnih raziskavah s področja KOPB in astme, tudi kot glavni raziskovalec. Skozi vso kariero si prizadeva za uveljavljanje pristopa na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave in v bolnišnici uvaja procese, tudi digitalizacijo, ki prispevajo k boljšim rezultatom zdravljenj. Bolnišnica Topolšica je pod njegovim vodstvom v letu 2019 prejela nagrado za digitalno transformacijo leta.

 

Vasja Rebec je direktor podjetja SRC Infonet, vodilnega ponudnika informacijskih sistemov za slovenske zdravstvene ustanove. Že več kot 20 let je aktivno vpet v soustvarjanje javnega zdravstvenega sistema, med drugim je bil v Bolnišnici Golnik zaposlen kot namestnik direktorja za upravno in poslovno področje. Poglobljeno razume poslovne modele, tehnološke trende v zdravstvu in učinke digitalne preobrazbe zdravstvenih sistemov. Je član več strokovnih združenj, sodelovanje v svetih zavodov Onkološki inštitut v Ljubljani in Splošna bolnišnica Brežice pa je še utrdilo njegovo prepričanje, da zdravniki in pacienti od digitalizacije v zdravstvu pričakujejo, da so sistemi medsebojno interoperabilni, da je z m-zdravjem in drugimi rešitvami lahko pacient polno vključen v proces zdravljenja, da se z oskrbo na daljavo učinkovito zmanjšujejo hospitalizacije in povečuje učinkovitost zdravstvenega osebja.

Primer dobre prakse 3: Sprotno usmerjanje delavcev na montažni liniji s kombinacijo digitalnega dvojčka in umetne inteligence

Hugo Zupan, direktor Digiteh d.o.o. in Nejc Weiss, vodja službe tehnologije pri Adria Dom d.o.o.

 Predavanje na temo Sprotnega usmerjanja delavcev na montažni liniji s kombinacijo digitalnega dvojčka in umetne inteligence povezuje vsa pomembna področja, ki so ključna za uspeh pri digitalizaciji kompleksnega montažnega procesa, ki temelji na skoraj popolnoma ročni montaži. Začetni segment je vzpostavitev t.i. vitko-učeče se organizacije, ki je najboljši temelj za začetek digitalne preobrazbe podjetja. V nadaljevanju so prikazane ključne tehnologije pri digitalizaciji podjetja in njihova povezljivost med seboj in realnim sistemom. Sledi krajša predstavitev delovanja sprotne optimizacije in hkrati na tem mestu predstavitev pokaže povezavo med rezultati digitalnega dvojčka in komunikacijskim več-nivojskim orodjem za vodje/skupinovodje/monterje na montažni liniji (aplikacija LPM). Pred zaključkom se pa v zadnjem delu fokusira predavanje na PDCA metodo in predstavi možnosti povratnih zank za več podpornih služb v podjetju.

Dr. Hugo Zupan je direktor podjetja Digiteh, ki se ukvarja z digitalizacijo in optimizacijo proizvodnih in logističnih sistemov. Je strokovnjak na področju digitalnih dvojčkov in razvoju raznih inteligentnih algoritmov ter umetne inteligence namenjene optimiranju proizvodnih in logističnih procesov ter sistemov. Deset let je tudi zaposlen kot raziskovalec na Fakulteti za Strojništvo, Univerze v Ljubljani, v laboratoriju LASIM, ki je pod mentorstvom prof. dr. Nika Herakoviča. Eden od rezultatov doktorske naloge je bil tudi prvi demonstracijski center pametne tovarne pri nas. Ves čas kariere sodeluje pri domačih in mednarodnih R&R projektih, domačih in mednarodnih konferencah, piše znanstvene članke ter še posebej je aktiven pri raznoraznih industrijskih projektih.

Nejc Weiss je zaposlen kot vodja oddelka Tehnologije v podjetju Adria Dom, vodilnega proizvajalca mobilnih hiš in šotorov v Evropi, ki svoje izdelke prodaja po celem svetu. Nejc je vodja projekta in hkrati odgovoren za implementacijo Digitalnega dvojčka v proizvodni proces. S svojo ekipo zadnja 3 leta aktivno dela na prilagoditvah in izboljšavah simulacij, ki sproti razporeja monterje v montažnem procesu. Poleg tega s svojim oddelkom skrbi za stalen tehnološki napredek proizvodne linije ter se veliko ukvarja z ergonomijo dela.

Primer dobre prakse 4: Lokalna samooskrba 2021

Eva Štravs Podlogar, direktorica, , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Gaber Terseglav, direktor Optifarm d.o.o.

V projektu »Lokalna samooskrba« smo v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske s pomočjo digitalne platforme Optifarm SMART vzpostavili pilotno postavitev trženja lokalnih izdelkov s celovito digitalno podporo strategije »Od vil do vilic« na področju Zgornje Gorenjske. Optifarm SMART je spletna tržnica, ki zagotavlja vse na enem mestu za svežo lokalno hrano: združuje svežo, sezonsko in ekološko ponudbo lokalnih proizvajalcev in omogoča hiter nakup in redno dostavo.

Cilji projekta so bili naslednji: izvedba delavnic za lokalne ponudnike s ciljem prikaza pomena vzpostavitve digitalnih prodajnih kanalov, vključitev zainteresiranih ponudnikov v sistem, zagon digitalne prodaje in logistične izvedbe dobave njihovih izdelkov, aktivno sodelovanje pri obveščanju javnosti o pomenu lokalne prehranske samooskrbe (izvedba delavnic o pomenu lokalne samooskrbe za širšo javnost, sodelovanje na medijskih dogodkih, strokovnih konferencah in objava vsebin na družabnih omrežjih).

Gaber Terseglav je direktor podjetja Optifarm (www.optifarm.net). Podjetje je razvilo mobilno aplikacijo Optifarm SMART, ki končnim kupcem omogoča nakup sveže lokalne hrane s kmetij in ostalih ponudnikov.

Deluje tudi kot tehnični svetovalec na področju pametnih mest v okviru večjega števila projektov. V inovacijski mreži IKT (https://ikthm.gzs.si/), del Gospodarske zbornice Slovenije, vodi tehnično skupino, ki je osredotočena na tehnične vidike pametne družbe kot so tehnična arhitektura, interoperabilnost podatkovnih modelov in storitev, podpora naprednih poslovnih modelov, ... V okviru skupine je med sodeloval pri izdelavi referenčne arhitekture pametne družbe IKT HM, ki služi kot načrt za postavitev horizontalne platforme pametnega mesta.

Prihodnost razvoja pametne družbe vidi kot omrežje integriranih lokalnih platform pametnih mest in skupnosti, povezana med seboj na podlagi mednarodnih interoperabilnostnih standardov, tako na področju podatkovnih modelov kot na področju storitev.

Primer dobre prakse 5: Postavitev ERP in integracij z zalednimi sistemi z uporabo računalništva v oblaku

Tamara Slapar, namestnica CIO pri ELES d.o.o.

Projekt predstavlja nadgradnjo predhodnika ERP sistema, ki je bil postavljen v lokalnem okolju naročnika. S postavitvijo nove trajnostno naravnave ERP rešitve v oblaku, se je izvedla prevetritev poslovnih procesov in njihova optimizacija. Del funkcionalnosti, ki niso del standardnih rešitev, se je prestavilo v zaledne, namenske aplikacije, ki so med seboj in z ERP povezane preko storitvenega vodila. Vzpostavljena je integracijska platforma za izmenjavo matičnih podatkov med sistemi, transakcijski podatki pa se stekajo v podatkovno jezero, ki je osnova za pripravo poročil in vizualizacijo podatkov, ki so v pomoč odločevalcem. Z modernimi tehnologijami uspešno odgovarjamo tudi na vprašanja kibernetske varnosti, omogočanja dela na daljavo, enostavno uporabo preko mobilnih telefonov in dvig digitalnih kompetenc med zaposlenimi. Projekt predstavlja za družbo zagon digitalne preobrazbe, ki mu bo sledilo še več projektov s ciljem povečanja digitalizacije in avtomatizacije delovanja družbe.

Tamara Slapar je magistra ekonomskih znanosti, certificirana projektna vodja (PMP), ki ima za sabo že več let uspešnega delovanja različnih poslovnih področjih delovanja. Poslovno pot je pričela na področju nabavnih procesov, kjer je izkušnje pridobivala z vodenjem in organizacijo nabavnih služb v več podjetjih, dogovarjala distribucije tujih blagovnih znamk za slovenski trg, sodelovala pri marketinških in prodajnih aktivnostih ter vodila projekte implementacije informacijskih sistemov na strani naročnikov. Pridobljene izkušnje je s pridom uporabila, ko se je pridružila podjetju, implementatorju ERP sistemov, in s svojim znanjem in izkušnjami bistveno pripomogla k uspešnim dokončanjem projektov, ki so mnogokrat pomenili tudi prenovo poslovnih procesov in spremembo organizacijske kulture. Zadnje tri leta je zaposlena v družbi Eles, ki se ji je pridružila z namenom izvedbe nadgradnje ERP sistema. Projekt je skupaj z ekipo sodelavcev in zunanjih izvajalcev uspešno pripeljala do prehoda v produkcijo v januarju 2022 v času najhujših protikoronskih ukrepov in zaprtju družbe. Od julija 2022 v družbi ELES opravlja delo pomočnice direktorja področja za informatiko in telekomunikacije.

Primer dobre prakse 6: Pametno polnjenje električnih vozil

Tajda Lepko, direktorica prodaje pri Mega M d.o.o.

Živimo v času, ko je zavedanje za trajnostni razvoj ključnega pomena, da lahko prihodnjim generacij ponudimo planet kakršnega poznamo mi. Z projektom Mega Smart HC smo evolucijsko dopolnili že obstoječi portfelj digitalno in trajnostno usmerjenih IKT rešitev, ki se tržijo pod blagovno znamko MegaTel. Ko govorimo o prehodu v nizkoogljično družbo, je eMobilnost pomemben
element, ki bo prispeval k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Z razvijajočo družbo, tehnološkim napredkom, zavezam Pariškega sporazuma se trendi mobilnosti vse bolj spreminjajo. Projekt Mega Smart HC predstavlja revolucionarno rešitev tako v slovenskem prostoru kot tudi na mednarodnem trgu. Gre za prvi evropski primer celovite rešitve pametnega polnjenja, vključno s strojno opremo in inteligentnim sistemom, ki omogoča komuniciranje in dinamično prilagajanje moči.

Tajda Lepko je direktorica prodaje v in vodja številnih projektov na medorganizacijskih trgih v podjetju Mega M d.o.o. Svoje dodiplomsko šolanje je končala na fakulteti Georg Simon Ohm v Nürnbergu ter kasneje uspešno zaključila še magistrski študij trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že nekaj let se pri svojem delu vse bolj posveča svetovanjem podjetjem ter reševanju izzivov pri iskanju učinkovitega zagotavljanja rešitev s področja telekomunikacij, kibernetske varnosti preko oblačnih storitev ter celovitih rešitev s področja eMobilnosti. Ključnim strankam poskuša strokovno zadovoljiti potrebe na področju tehnološke trajnostne inovativnosti ter jim omogočiti čimbolj varno opravljanje dela ter optimizacijo delovnih procesov. Področje eMobilnosti si prizadeva preko uporabniških izkušenj in dobrih poslovnih modelov približati tako poslovnim uporabnikom kot tudi širše ter na ta način širiti trajnostni razvoj.

Plan B: Primeri delujočih praks v spopadu s posledicami podnebne krize

Boštjan Videmšek, svobodni novinar in pisatelj

Med predavanjem bom predstavil svojo knjigo Plan B in več dobrih primerov praks spopadanja s posledicami podnebne krize. Tehnoloških, družbenih, tudi ekonomsko-političnih. 

Boštjan Videmšek je dolgoletni vojni poročevalec, geopolitični analitik in avtor sedmih knjig. V Sloveniji sodeluje z Delom, v tujini pa s številnimi največjimi svetovnimi časopisi in revijami. Je prejemnik številnih domačih in mednarodnih nagrad. Je tudi avtor dveh gledaliških predstav in ultramaratonec. Bil je izbran za enega izmed mladih evropskih voditelj in za ambasadorja evropskega podnebnega pakta.