DIGITALEUROPE: Kako postati močnejša digitalna Evropa

DIGITALEUROPE: Kako postati močnejša digitalna Evropa

Digitalne tehnologije so se med krizo COVID-19 izkazale kot ključne za družbo in državljane. Ko smo se umikali v svoje domove in stran od pisarn, šol, velikih srečanj, so nas digitalne rešitve ohranjale v stiku s pomembnimi zadevami. Kot celina nas je zdaj kriza COVID-19 oslabila, a če bomo pametno vlagali, bomo postali močnejša digitalna Evropa kot prej.

Številni državljani, podjetja in institucije javnega sektorja so v zadnjih mesecih naredili velik "digitalni preskok". V nekaj kratkih mesecih smo bili priča preskoku digitalne preobrazbe. Vendar pa gospodarske razmere ostajajo zaskrbljujoče – govorimo lahko o najmočnejši recesij v zadnjih desetletjih, morda stoletjih.

Današnje naložbene odločitve bodo oblikovale Evropo v naslednjih petih letih in hitrost pri tem igra bistven pomen. Pred krizo, v kateri smo se znašli, smo vedeli, da je treba v naslednjih petih letih 52% delovne sile zaradi digitalizacije preusmeriti. Danes se zdi, da se mora to zgoditi v naslednjih 12 mesecih, saj se je brezposelnost že močno povečala.

Skupni spodbudni paket v višini 750 milijard EUR in proračun za obdobje 2021–2027 predstavljata zgodovinsko priložnost za Evropo. Obstaja močno soglasje, da morajo biti naložbe v digitalne tehnologije eden od stebrov okrevanja. 20 odstotkov novega financiranja za oživitev in odpornost je potrebno nameniti digitalnim naložbam. Zdaj ni več vprašanje, če, ampak kako?

Več si lahko preberete v dokumentu A digital investment plan for Europe

0
Feed