Digitalni svet 2020

Digitalni svet 2020

Korona virus je odločno spremenil svet in naše vedenje, kjer je digitalna transformacija odigrala odločilno vlogo pri naši sposobnosti dela, sodelovanja, komunikacije v času veljave omejevalnih ukrepov. Za tako velike spremembe nujno potrebujemo nova, digitalna znanja in veščine. 

Korona virus je odločno spremenil svet in naše vedenje, kjer je digitalna transformacija odigrala odločilno vlogo pri naši sposobnosti dela, sodelovanja, komunikacije v času veljave omejevalnih ukrepov. Da bi pridobili odpornost, moramo na novo premisliti strategije za digitalizacijo internega poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo, če jih omenimo le nekaj.
Za tako velike spremembe nujno potrebujemo nova, digitalna znanja in veščine. Umetna inteligenca, ki zagotavlja nove konkurenčne prednosti, podatke kot novo ekonomsko gorivo, internet stvari in 5G, ki povezujejo svet na varen način – v izgradnji humane in etične digitalne družbe.
Kakšen je globalni pogled, kaj lahko pričakujemo od ukrepov EU. Kaj moramo postoriti za dolgoročen stabilen gospodarski razvoj in družbe znanja? Ali Slovenija razume potencial digitalizacije in ali bo izkoristila njeno priložnost?
Vabljeni na e- konferenco GoDigital 2020, kjer bomo postregli z zanimivimi vsebinami, aktualnimi temami, atraktivnimi govorci in strokovnjaki, podali najnovejše trende, primere iz praks in še mnogo zanimivih tem.

Konferenca bo povezala poglede vodilnih analitskih hiš o svetovnih trendih in gibanjih, vidik in usmeritve Evropske komisije, ponudnike rešitev in podjetja s konkretnimi primeri iz prakse.

0
Feed