Zelena in digitalna prihodnost

Nujen bo velik preskok v inovativnost

Uvedba zelenih in digitalnih tehnologij je odvisna od ustreznih gospodarskih, družbenih in političnih pogojev. Če želimo Evropi zagotoviti trajnostno, pravično in konkurenčno prihodnost, je nujna izbira prave smeri. 

S pomočjo digitalnih rešitev lahko močno zmanjšamo emisije toplogrednih plinov, hkrati pa lahko te dodatno obremenijo okolje. Skupno raziskovalno središče o znanosti za politiko pri Evropski komisiji je 29. junija objavilo poročilo »Pot v zeleno in digitalno prihodnost«, ki analizira, kako lahko trenutne in prihodnje digitalne tehnologije koristijo Evropski uniji pri doseganju podnebne nevtralnosti v naslednjih desetletjih. Poročilo je podlaga za Sporočilo Evropske komisije »Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022«.

 

Več na POVEZAVI

0
Feed