Utrinki iz konference GoDigital 2019

Utrinki iz konference GoDigital 2019

Lanskoletna poslovna konferenca GoDigital 2019 s področja podatkov in umetne inteligence z naslovom Podatki in umetna inteligenca, motor za rast konkurenčnosti gospodarstva je požela velikansko zanimanje za digitalizacijo in umetno inteligenco.

Lanskoletna poslovna konferenca GoDigital 2019 s področja podatkov in umetne inteligence z naslovom Podatki in umetna inteligenca, motor za rast konkurenčnosti gospodarstva je požela velikansko zanimanje za digitalizacijo in umetno inteligenco. Udeležba je bila množična, predavatelji pa so se posvetili raznovrstnim vidikom digitalizacije, ki je že spremenila in bo še naprej spreminjala moderno gospodarstvo.

Na konferenci, ki je potekala na Brdu pri Kranju, je bilo je prisotnih preko 300 udeležencev iz gospodarstva, javnega sektorja in akademske sfere. Konferenca je povezala domače in mednarodne poglede vodilnih analitskih hiš o svetovnih trendih in gibanjih, vidik in usmeritve Evropske komisije, ponudnike rešitev in podjetja, ki so že začela z uvajanjem v poslovne procese. Na okrogli mizi so mnenja soočili vidni predstavniki deležnikov ekosistema ter iskali odgovore, kaj moramo storiti, da bomo tehnologije umetne inteligence in velikih podatkov začeli v večji meri uvajati v prakso in izkoristili priložnosti, ki jih prinašajo.

Uporaba digitalnih tehnologij, od avtomatizacije in robotizacije do umetne inteligence zlasti pri nadomeščanju enostavnih fizičnih in miselnih del pomeni, da moramo ponovno razmisliti, kaj bomo počeli, kako bomo človeški potencial uporabili bolje, je na konferenci GoDigital 2019 poudarila direktorica GZS Sonja Šmuc. Izpostavila je tudi, da je Slovenija na lestvici najbolj inovativnih držav na svetu 2019 (Global Innovation Index) nazadovala za eno mesto in zasedla 31. mesto. Digitalizacija lahko tu da pomemben pospešek, saj na osnovi disruptivnih digitalnih tehnologij, velikih podatkov in umetne inteligence nastajajo popolnoma novi produkti, storitve in poslovni modeli; poslovne odločitve so lahko boljše in hitrejše, procesi učinkovitejši. Digitalizacija prinaša disruptivne inovacije v skoraj vse segmente gospodarstva in širše, od tovarn, bančništva, prometa, medicine in več, je še dodala.

Da je Slovenija na področju IKT zelo razvita in ima dolgo tradicijo, je povedal predsednik UO GZS-Združenja za informatiko in telekomunikacije Igor Zorko. Je ena prvih držav v Evropi, ki je uvedla e-poslovanje v javni upravo, finančne evidence v elektronski obliki, je navedel kot primera. V zadnjem času se IKT podjetja vse bolj specializirajo na ozka področja, kjer poskušajo doseči presežke v Evropi in Sloveniji. Ta podjetja ustvarijo prek 2,5 mrd prihodkov in zaposlujejo prek 25.000 ljudi. V podjetjih, ki niso usmerja v IT, je v IT oddelkih zaposlenih še enkrat toliko ljudi. Izpostavil je pomen RR in sodelovanja. GZS-ZIT je spodbudil tudi ustanovitev digitalne koalicije digitalna.si, ki je namenjena v ustvarjanje vse bolj digitalno prijaznega okolja ter spodbujanje digitalnih kompetenc. Umetno inteligenco je označil kot osnovo za avtomatizacijo proizvodnje ter izboljšanje delovnih razmer. Je že realnost in se moramo z njo vsi – danes ali jutri – soočiti.

Konferenca GoDigital 2019 je poudarila pomen in aktualnost podatkov in umetne inteligence pri dvigovanju inovativnosti in konkurenčnosti podjetij. Konferenca je povezala ponudnike, uporabnike, raziskovalni in izobraževalni sektor ter državno upravo - saj je sodelovanje med vsemi navedenimi ključno za uspešen preboj Slovenije med najboljše, je ob tej priložnosti dejal direktor GZS-Združenja za informatiko in telekomunikacije Nenad Šutanovac.

Na okrogli mizi so predavali Emily Mansfield (glavna ekonomistka za Evropo v The Economist Intelligence Unit, kjer je zadolžena za področje analiz in raziskav), Eric Badiqué (izobraževal se je v Franciji, ZDA in na Japonskem, kjer je ukvarjal z raziskavami digitalne obdelave slik), Pawel Bialka (izvršni partner priključil podjetju Gartner na Poljskem, že 18 let tesno sodeluje z voditelji in strokovnjaki na področju informacijske tehnologije), Dr. Dan Podjed (antropolog, ki si je za poslanstvo zadal razvoj ljudem in okolju prijaznih tehnologij) in Ram Dušić Hren (magister fizike, analitika podatkov in umetna inteligenca, IBM Slovenija, eksperimentalna fizika na Institutu Jožef Stefan, zagonska podjetja, kvantno računalništvo).

Predavali so še dr. Franc Bračun (doktoriral s področja management informacijskih sistemov na Univerzi v Mariboru, direktor v SKB, A-banki in danes v NLB), Borut Olenik (zaposlen v Zavarovalnici Triglav, služba za poslovno inteligenco), Valter Leban (koncern Kolektor, vzpostavitev informacijske infrastrukture, vodenje proizvodnih podjetij, operativna odličnost in načela vitkega podjetja, internacionalizacija koncerna, vzpostavljanje novih poslovnih modelov), Dr. Blaž Fortuna (direktor zagonskega podjetja Qlector, razvoj inovativnih rešitev za pametne tovarne z uporabo metod umetne inteligence).

Seznam govornikov zaključujeta Dr. Danijel Skočaj (izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, predstojnik Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme) in Vlado Šarenac (več kot 15 let izkušenj v industriji finančnih storitev in tehnološkem svetovanju).

Več o konferenci GoDIgital 2019 si lahko pogledate spodaj:

0
Feed