UI se premika iz sfere znanstvene fantastike v resnični svet

UI se premika iz sfere znanstvene fantastike v resnični svet

Raziskave kažejo, da bosta napredek v avtomatizaciji in umetna inteligenca imela velik transformativni učinek v prihodnjih desetletjih. Spremembe so vidne že danes. Umetna inteligenca se premika iz sfere znanstvene fantastike v resnični svet. 

Vedno bolj je namreč prisotna v naši vsakdanjih življenjih: najdemo jo v avtomobilih, računalnikih in telefonih, v naših domovih, pri delovnih procesih … Umetna inteligenca igra vedno večjo vlogo v naših življenjih in ima velik potencial v proizvodnji, finančnem sektorju, medicini, znanosti, prometu, zato je pričakovati napovedi, da bo imela velik vpliv tudi na gospodarske, socialne in državljanske učinke, kar pa načenja razprave o prednostih, izzivih in odpira marsikatera etična vprašanja.

Ni dvoma, da so številna podjetja v umetni inteligenci prepoznala velik potencial. Raziskava The Economist Intelligence Unit je pokazala, da več kot tri četrtine vprašanih anketirancev meni, da bo umetna inteligenca izboljšala trajnost gospodarske rasti. V naslednjih petih letih verjamejo, da bo imela AI pozitiven vpliv na gospodarsko rast, produktivnost, inovacije in ustvarjanje delovnih mest .

Kako bo umetna inteligenca preoblikovala gospodarstvo, industrijo in družbo, boste izvedeli na predavanju konference GoDigital, z Emily Mansfield, glavno ekonomistko pri The Economist Intelligence Unit.

0
Feed